RESONANT BODIES

JULIA ADZUKI

med Sindri Runudde
och Teresia Lindberg


adzuki_02

(work in progress. Foto: Patrick Dallard)


Om konstverket:
Resonant Bodies bjuder in till en kinestetisk upplevelse för hela kroppen. En dialog av vibrationer i kroppen av ett träd. 
Det 700 år gamla askträdet är strängat med pianosträngar och är stämt i olika toner. Du som besöker får ta del i konstverket genom att spela på strängarna och ligga i trädets öppna hålrum. 
Denna sinnliga upplevelse kan upplevas som djupt avslappnande och framkalla en känsla av resonans i hela kroppen, i synkronisering med trädet. En avstämning av inre och yttre landskap.

22730003990_d3e6196a58_h

(Foto: Per Torgnér, Örebro läns museum)

Om konstnären:
Julia Adzukis arbete utformas av det sinnliga och ömsesidiga utbytet mellan kroppen och dess omgivningar, efemära processer av is och snö och somatiska rörelsetekniker. Transformation och relationen mellan inre och yttre landskap är återkommande teman i Julias konstnärliga arbete.

22295276444_121ebcd3fb_h

22295321584_de98cac300_k

22295322244_7783b0b559_h

22441204433_cf0ddb5cba_h

22730007080_9f3444ef6d_h

22929130161_6f83224976_h

(Foto, samtliga ovan: Per Torgnér, Örebro läns museum)

Resonant Bodies utvecklades i ett utforskande tillsammans med Sindri Runudde och Teresia Lindberg. Med teknisk support från Patrick Dallard och Tor Söderin.

Mer:
Ovanstående text på teckenspråk: Vimeo-länk >>
Lyssna på ovanstående text: Resonant Bodies
Konstnärens hemsida: www.juliaadzuki.com