LA LUNA

MARI KRETZ


22670138199_a7c8bb641b_h

(Foto: Per Torgnér, Örebro läns museum)

Om konsten:
Träd har ett komplext system för att kommunicera med sin omgivning. Det sker med dofter, ljus och kemiska signaler. Träd känner av våra rörelser och intentioner.
I titel möter vi en upp- och nedvänd trädrot som reser sig ur ett salongsbord. Bland de mörka knotigheterna gömmer sig skelettdelar och insekter och denna trolska scen betraktas av två väldiga huvuden.
Slå dig ner på de någon av de lediga stolarna. Vidrör verket – de vibrationer som möter dig är trädet som kommunicerar. Du tar nu emot ett meddelande från en helt annan art.

23062411115_235f4a39aa_h

(Foto: Per Torgnér, Örebro läns museum)

Om konstnären:
Mari Kretz skapar konst utifrån ljud och visuell åskådning. Ofta sker detta i samarbete med forskare och astronomer. Det kan röra sig om de lågfrekventa radiovågor som reser runt jorden och i djupet av rymden, likväl som de elektriska signaler som generas i våra organ. På så sätt försöker hon visualisera de knappt märkbara världarna omkring oss. I detta verk har Mari fokuserat på kännbart ljud som kommunikation, olika arter emellan.

22644014508_cfb73f6da6_h
Syntolkning: Vid ett 40-tals ovalt pelarbord sitter två stora huvuden. De har markerade hår och ögonbryn och röker varsin cigg. I bordets centrum tonar en trädrot upp likt en trolsk växt. Nedanför på bordet finns benbitar och knivar och det utspelas ett kortspel mellan de två stora huvudena. Det finns två lediga stolar på bordets långsidor. Allt under månens sken – en gul måne hänger ovanför.

22730047050_a5ee85a9b4_h

23036373556_82e0f5186d_h

(Foto, samtliga ovan: Per Torgnér, Örebro läns museum)

kannbart_kretz_002

(work in progress. Foto: Mari Kretz)


Mer:
Ovanstående text på teckenspråk: Vimeo-länk >>
Lyssna på ovanstående text: La Luna
Konstnärens hemsida: www.marikretz.se