HÄR SAMMANSTÄLLER VI PROGRAMVERKSAMHET I URVAL

AVSLUTNINGSSEMINARIUM

Datum: 13 okt 2017
Plats: Scenkonstmuseet
Arrangör: Kännbart

16:00 Introduktion (Tobbe)
16:05 Vad är Kännbart; introduktion (Annika)
16:20 Julia och Sindri berättar om sitt samarbete
16:30 Förstärkare Frida och Bert berättar om sina processer i Kännbart
PAUS
17.00 Lasse & Kajsa berättar om Scenkonstmuseet
17:10 Tobbe intervjuar Eva Lundqvist fr. fd. Riksutställningar och Peter Eriksson från ABF
17.20 Amanda Lindberg, ordf FSDB om projekt Kännbart
17.25 Avslutning (Tobbe)
FÖRSTÄRKARDAG #2

Datum: 13 okt 2017
Plats: Scenkonstmuseet
Arrangör: Kännbart

09:00 - 09:30 UNIKA FÄRDIGHETER (Hur kan en funktionsvariationer vara en styrka?) Sarah R
09:30 - 09:45 VAD ÄR KREATIVITET? (
Hur arbetar man utifrån sina erfarenheter?) Annika O
09:45 - 10:00 SAMMANHANG (Var, och med vilka, kan jag arbeta?) Po H
10:00 - 10:20 paus
10:20 - 10:40 HUR NÅR JAG UT? (Hur och var kan jag visa det jag gör?) Po H
10:40 - 11:00 VAR SÖKER JAG PENGAR? (Vilka stipendier och fonder finns?) Po H & Sarah R
11:00 - 11:20 HUR FÅR JAG PENGAR? (Arvoden, försäljning och format för ansökningar) Po H
11:20 - 11:40 paus
11:40 - 12:00 ABF (Vad kan ABF bidra med?) Anna Ö
12:00 - 12:30 ÖPPET SAMTAL

FÖRSTÄRKARDAG #1

Datum: 12 okt 2017
Plats: Scenkonstmuseet
Arrangör: Kännbart

13:00 - Alla besöker utställningen
13:30 - paus
13:40 - Sju förstärkare presenterar sina verk
14:40 - paus
15:00 - Sju förstärkare presenterar sina verk

16:00 - paus
16:15 - Avrundning
INTRODUKTIONSDAG SCENKONSTMUSEET

Datum: 30 maj 2017
Plats: Scenkonstmuseet
Arrangör: Kännbart

9.00 Välkomna! Lars Annersten, SKM Pres av dagen - Anna Öjebrandt, moderator, Kännbart
9.30 Kaffe och smörgås
10.00 Konsten i Kännbart, Annika Ottander
11.00 Tillgängligheten i Kännbart, Po Hagström
11.30 Dövblindhet – vad är det? Bemötande och kommunikation, Sarah Remgren
12.00 Workshop
12.30 Lunch till självkostnadspris
13.45 Reflektion kring workshop – Sarah Remgren
14.00 Kringarrangemang och pedagogisk verksamhet, Kännbarts projektledare
14.45 Fikapaus
15.00 Nätverkande och öppna samtal
16.00 Tack för idag!

VERNISSAGE SANDVIKEN KONSTHALL

Datum: 29 april 2017
Plats: Sandviken konsthall
Arrangör: Sandviken konsthall

Konstintendent Daniel Palmberg öppnar utställningen.
Kännbarts Curator Po Hagström introducerar utställningen.
Sinnesrikets Johanna Björkqvist berättar om deras verksamhet.
Förstärkare Cecilia Artemisia Ramstedt berättar om sitt verk.
Shamanen Asha utför en trumning och en helande sång.
RETORIKKURS

Datum: 26 april 2017
Plats: Mo Gårds Folkhögskola, Örebro
Arrangör: Kännbart

Dagen inleddes med föreläsning av Klara Hägerstam från Klara besked. Därefter fick Tobbe, Sarah, Jana och Anna från Kännbart, samt Thomas från ABF individuell coachning på svenskt tal och teckenspråk. Publiken består av Mo Gård samt Teckenbro AB.
DELTAGANDE PÅ BÄSTA BIENNALEN

Datum: 4 april 2017
Plats: Ystad konstmuseum
Arrangör: Ystad konstmuseum

09:00 Morgonfika
09:25 
Anna och Jenny hälsar välkomna
09:30 
Torbjörn Svensson berättar om sin ingång till konsten
10:15 Peter Lilliecrona, från Syntolking Nu
11:00 Gemensam workshop i syntolkning med Torbjörn och Peter

12:30 Lunch
13:30
Jeanette Rangner berättar om Nationalmuseums arbete med tillgänglighet
14:15  
Nadja Ekman, konstnär, berättar om verket Sök och håller workshop
15:45  Fika
INTRODUKTIONSDAG BORÅS

Datum: 21 mars 2017
Plats: Borås kulturcentrum
Arrangör: Kännbart

09:30 – 10:00                                 Mingel och macka
10:00 – 10:15                                 Välkomna! Presentation av dagen och samtliga deltagare (Anna)
10:15 – 10:30                                 Projekt Kännbart – bakgrund och uppdrag (Po)
10.30 – 11.00                                  Konsten i Kännbart (Po)
11.00 – 11:15                                  PAUS
11:15 – 11:30                                  Dövblindhet – vad betyder det? (Sarah)
11:30 – 11:45                                 Bemötande och kommunikation (Sarah)
11:45 – 12.15                                  Workshop: Att uppleva med tre sinnen
12:15 – 13:15                                  LUNCH
13:15 – 13:45                                  Samtalstid: reflektioner från workshop (Sarah)
13:45 – 14:00                                  Lokal, hjälpmedel, teknik, information och checklistor (Po)
14.00 – 14.15                                  Kringarrangemang och pedagogisk verksamhet (Anna)
14.15 – 15:00                                 Samtalstid: öppet för deltagarna att nätverka med varandra och Kännbart
INVIGNING YSTAD KONSTMUSEUM

Datum: 4 mars 2017
Plats: Ystad konstmuseum
Arrangör: Ystad konstmuseum

12:00 Öppning
13:00 Intendent Yrr Jonasdottir inviger; Po Hagström presenterar konsten; Frida Inghamn presenterar sin text.
14:00 Asha utför en shamanistisk trumning och en ny dans på verket ”Medicinhjulet”.
15:00 Torbjörn Svensson föreläser, ”När synen och hörseln försvinner, vem är jag då?”

INTRODUKTIONSDAG SANDVIKEN

Datum: 6 februari 2017
Plats: Sandviken konsthall
Arrangör: Kännbart

09:30 – 10:00                                 Mingel och macka
10:00 – 10:15                                 Välkomna! Presentation av dagen och samtliga deltagare
10:15 – 10:30                                 Projekt Kännbart – bakgrund och uppdrag
10.30 – 11.00                                  Konsten i Kännbart
11.00 – 11:15                                  PAUS
11:15 – 11:30                                  Dövblindhet – vad betyder det?
11:30 – 11:45                                 Bemötande och kommunikation
11:45 – 12.15                                  Workshop: Att uppleva med tre sinnen
12:15 – 13:15                                  LUNCH (till självkostnadspris?)
13:15 – 13:45                                  Samtalstid: reflektioner från workshop
13:45 – 14:00                                  Lokal, hjälpmedel, teknik, information och checklistor
14.00 – 14.15                                  Kringarrangemang och pedagogisk verksamhet
14.15 – 14:30                                  PAUS
14:30 – 15:00                                  Samtalstid: öppet för deltagarna att nätverka med varandra och Kännbart
SEMINARIUM YSTAD

Datum: 17 juanuari 2017
Plats: Ystad konsthall
Arrangör: Kännbart

09.30 - 10.00 Mingel och macka
10.00 - 10.15 Välkomna! Presentation av dagen och samtliga deltagare (Anna)
10.15 - 10.30 Projekt Kännbart-bakgrund och uppdrag (Annika)
10.30 - 10.45 PAUS
10.45 - 11.15 Konsten i Kännbart (Annika)
11.15 - 11.30 Dövblindhet - vad betyder det? (Sarah och Tobbe)
11.30 - 11.45 Bemötande och kommunikation (Sarah och Tobbe)
11.45 - 12.15 Workshop. Att uppleva med tre sinnen
12.15 - 13.15 LUNCH till självkostnadspris
13.15 - 13.45 Samtalstid. reflektioner från workshop (Annika och Tobbe)
13.45 - 14.00 Lokal, hjälpmedel, teknik, information och checklistor (Po)
14.00 - 14.15 Kringarrangemang och pedagogisk verksamhet (Po)
14.15 - 14.30 PAUS
14.30 - 16.00 Samtalstid.
SEMINARIEDAG GÖTEBORG

Datum: 16 januari 2017
Plats: Göteborgs stadsmuseum
Arrangör: Kännbart
Deltagare: 45 personer

09:00 – 09:10 Välkommen!
09.10 – 09:40
Nya metoder – spännande samarbeten (Annika Ottander)
09:40 – 10:20
När syn och hörsel försvinner – vem är jag då? (Torbjörn Svensson)
10.20 – 10.40 Paus med smörgås
10.40 – 11.10
Hur kan du vilja leva? (Sarah Remgren)
11.10 – 11.40
Workshop i utställningen KÄNNBART
11.40 – 12.15
Samling, reflektion och avslut

UTBILDNINGSDAG GÖTEBORG

Datum: 6 oktober 2016
Plats: Göteborgs stadsmuseum
Arrangör: Göteborgs stadsmuseum och Kännbart

08:30 – 08:45 FSDB Väst – Bert Brännström hälsar välkommen
08:45 – 09:00 Projekt Kännbart – bakgrund och uppdrag
09.00 – 09:45 Konsten i Kännbart med Po Hagström
09:45 – 10:15 Mingel och macka
10:15 – 10.30 Dövblindhet – vad betyder det?
Sarah Remgren
10:30 – 11.45 Workshop: Att uppleva med tre sinnen
11:45 – 12:45 LUNCH till självkostnadspris
12:45 – 13.30 Funktek & Kännbart om tillgänglighet: lokaler, hjälpmedel, teknik, information
och checklistor,
Po Hagström och Lilian Olsson Paunovic
13.30 – 14.00 Dövblindteamet VGR – Tove Wrånge och Kent Hedesström
14.00 – 14.30 Avslutning. Information från Göteborg stadsmuseum om Kännbart – vernissage
14.30 – 15:00 Samtalstid: öppet för deltagarna att nätverka med varandra och Kännbart.

SEMINARIUM OM BEMÖTANDE

Datum: 29 sept 2016
Plats: Medeltidsmuseet
Arrangör: Riksutställningar
Deltagare: -

 • Välkommen, Hans Öjmyr, enhetschef Stockholms stadsmuseum, Eva Lundqvist, projektledare Riksutställningar
 • Att leva med dövblindhet – Torbjörn Svensson, bloggare och projektledare Kännbart
 • Kännbart – konstprojekt och så mycket mer– Annika Ottander, initiativtagare och Sarah Remgren, projektledare, Kännbart
 • Bredda mångfalden – om att skärskåda innehållet i museets verksamhet – Diana Chafik, antikvarie, Sörmlands läns museum
 • Workshop utifrån funktionshindersperspektiv – Diana Chafik , Annika Ottander och Sarah Remgren
 • 12:45 – 13:45 gemensam lunch på Myntkrogen
 • Reflektion från workshopsarbetet
 • Stockholms stadsmuseums arbete med fokusgrupper – Hans Öjmyr, enhetschef Stockholms stadsmuseum
 • Frukt och vatten
 • Känner jag mig välkommen? – kunskap om tillgänglighet – Riitta-Leena Karlsson, funktionshindersombudsman, Stockholms stad
 • 16:00 Dagen avslutas
ALMEDALSVECKAN 2016

Datum: 4 - 5 juli 2016
Plats: Almedalen
Arrangör: Kännbart
Deltagare: Riksutställningar, Almedalsbiblioteket, Gotlands konstmuseum

4 July Kl. 11.00-15.00 Taktilt måleri av Graciela Gonzalo-Sundström - Vernissage på Almedalsbiblioteket
En utställning med vågor som slår mot land, blommor som sträcker sig mot solen och fåglar som kanske lämnar sina bon. Graciela Gonzalo-Sundström har dövblindhet. 2016 började hon måla utifrån livet i Stockholm idag och med minnen från uppväxten i Argentina. Tal av
Sarah Remgren och Annika Ottander som berättar om Gracielas arbete. Utställningen visas hela veckan tillsammans med en film om Graciela. Öppettider: Måndag - fredag 4-8 juli 08:30-18:00, Lördag 9 juli 12:00-16:00.
Arrangör: Gotlands Museum, ABF, Arvsfonden, Kännbart.
Plats: Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5.


4 July Kl. 15.00-16.00 
När syn och hörsel försvinner – vem är jag då? Att leva med dövblindhet i vardagslivet och arbetslivet. Hur är det att en dag - mitt i livet - få beskedet att man har dövblindhet? Att få en försämrad syn, en försämrad hörsel - innebär det automatiskt ett försämrat liv?
Medverkande: 
Torbjörn Svensson, projektledare, Kännbart, ABF.
Arrangör: Kännbart, Almedalsbiblioteket, ABF, Arvsfonden.
Plats: Sagorummet, Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5.

5 July Kl. 11.00-12.00
Känn konsten Följ med på en annorlunda visning – där du får användning av dina sinnen på ett nytt sätt! Genom den här visningen får du en upplevelse av konst utöver det vanliga, och kunskap om hur det offentliga rummet kan bli mer tillgängligt för personer med dövblindhet. Visningen leds av Sarah Remgren och Annika Ottander från projekt Kännbart.
Arrangör: Gotlands Museum, ABF, Arvsfonden, Kännbart.
Plats: Gotlands museum, Strandgatan 14.

5 July Kl. 14.00-15.00
Känn konsten Följ med på en annorlunda visning – där du får användning av dina sinnen på ett nytt sätt! Genom den här visningen får du en upplevelse av konst utöver det vanliga, och kunskap om hur det offentliga rummet kan bli mer tillgängligt för personer med dövblindhet. Visningen leds av Sarah Remgren och Annika Ottander från projekt Kännbart.
Arrangör: Gotlands Museum, ABF, Arvsfonden, Kännbart
Plats: Gotlands museum, Strandgatan 14.

5 July Kl. 17.00-18.00
Känn konsten Följ med på en annorlunda visning – där du får användning av dina sinnen på ett nytt sätt! Genom den här visningen får du en upplevelse av konst utöver det vanliga, och kunskap om hur det offentliga rummet kan bli mer tillgängligt för personer med dövblindhet. Visningen leds av Sarah Remgren och Annika Ottander från projekt Kännbart.
Arrangör: Gotlands Museum, ABF, Arvsfonden, Kännbart.
Plats: Gotlands museum, Strandgatan 14.
INTRODUKTIONSDAG I RÄTTVIK

Datum: 2 Juni 2016
Plats: Rättvik kulturhus
Arrangör: Rättvik kulturhus, Kännbart
Deltagare: Utöver arrangörer: FSDB Dalarna, SRF Dalarna, ABF Rättvik och Leksand, Västanviks folkhögskola,
Anhörigstöd i Rättvik samt enheten Scen Dans Konst i Landstinget i Dalarna.

09:00 – 09:15   Välkomna samt presentation av dagen och samtliga deltagare (Sarah)
09:15 – 09:30   Projekt Kännbart – bakgrund och uppdrag (Po)
09:30 – 10:00 paus
10:00 – 10:30   Konsten i Kännbart (Po)
10:30 – 11:00 Dövblindhet – vad betyder det? (Sarah)
11:00 – 11:30   Bemötande och kommunikation (Sarah)
11:30 – 12:00   Workshop: Att uppleva konst med tre sinnen (Sarah)
12:00 – 12:30   Samtalstid: reflektioner från workshop (Sarah)
12:30 – 13:30   LUNCH
13:30 – 14:00   Lokal, hjälpmedel, teknik, information (Po)
14:00 – 14:30   Kringarrangemang och pedagogisk verksamhet (Sarah och Po)
14:30 – 15:00 paus
15:00 – 15:30   Samtalstid (Po)
UTBILDNINGSDAG I KALMAR

Datum: 25 maj 2016
Plats: Kalmar konstmuseum
Arrangör: Virserums konsthall, Kalmar konstmuseum, Kännbart
Deltagare: Utöver arrangörer: FSDB Öst, SRF Kalmar, Växjö stifts teckenspråkiga verksamhet ABF Kalmar och Tolkcentralen i Kalmar

08:30 – 09:00   Mingel och macka                                                                      
09:00 – 09:15   Välkomna samt presentation av dagen och samtliga deltagare (Po)
09:15 – 09:30   Projekt Kännbart – bakgrund och uppdrag (Po)
09:30 - 09:45 paus
09:45 – 10:15   Konsten i Kännbart (Po)
10:15 - 10:45 Dövblindhet – vad betyder det? (Sarah)
10:45 – 11:15   Bemötande och kommunikation (Sarah)
11:15 – 11:45   Workshop: Att uppleva konst med tre sinnen (Sarah)
11:45 – 12:00   Samtalstid: reflektioner från workshop (Sarah)
12:00 – 13:00   LUNCH till självkostnadspris
13:00 – 13:30   Lokal, hjälpmedel, teknik, information och checklistor (Po)
13:30 – 14:15   Kringarrangemang och pedagogisk verksamhet (Po)
14:15 - 14:30 paus
14:30 – 15:00   Samtalstid (Po)
17:00 – 18:00 Att leva med RP (Tobbe)
SVERIGES MUSEERS VÅRMÖTE

Datum: 20 april 2016
Plats: Flygvapenmuseum, Linköping
Arrangör: Riksutställningar, Flygvapenmuseum, Östergötlands museum
Deltagare: Öppet

20 min   Introduktion till dövblindhet                                                                  
20 min   Beskrivning av de hinder som dövblinda möter vid museibesök    
20 min Tekniska lösningar i Kännbart
20 min Upplev museet med fingerad synoptik och hörselkåpor.
UTBILDNINGSDAG I LULEÅ

Datum: 8 mars 2016
Plats: Kulturens hus, Luleå
Arrangör: Kännbart
Deltagare: Kulturens hus

08:30 – 09:00   Mingel och macka                                                                      
09:00 – 09:15   Välkomna samt presentation av dagen och samtliga deltagare (Anna)     
09:15 – 09:30   Projekt Kännbart – bakgrund och uppdrag (Anna)
09:30 – 10:00   Dövblindhet – vad betyder det?
10:00 – 10:30   Bemötande och kommunikation
10:30 – 11:00   Workshop: Att uppleva konst med tre sinnen
11:00 – 11:15   Samtalstid: reflektioner från workshop
11:15 – 12:00   Konsten i Kännbart
12:00 – 13:00   LUNCH till självkostnadspris
13:00 – 13:30   Lokal, hjälpmedel, teknik, information och checklistor
13:30 – 14:30   Kringarrangemang och pedagogisk verksamhet
14:30 – 15:00   Samtalstid: öppet för deltagarna att nätverka med varandra och Kännbart
INTRODUKTIONSDAG

Datum: 14 januari 2016
Plats: Västerbottens museum
Arrangör: Kännbart
Deltagare: Västerbottens museum, Väven, ABF Umeå

08:30 Mingel och fika
09:00 Kännbart - Allmän presentation och bakgrund (Anna Öjebrandt)
09:30 Om dövblindas historia och FSDB (Sarah Remgren)
10:00 Kommunikationsvariationer (Jana Lannerås)
10:30 Samtalstid
11:00 Konstverken i Kännbart (Po Hagström)
11:30 Lösningar med hjälpmedel och information (Po Hagström)
12:00 Lunch
13:00 Arrangörskap och möjliga kringarrangemang (Anna Öjebrandt)
13:30 Samtalstid
SAMMANSTÄLLNING AV PROGRAMVERKSAMHET PÅ ÖREBRO LÄNS MUSEUM

Datum: 7 November 2015 - 10 jan 2016
Plats: Örebro läns museum
Huvudansvar: ÖLM; pedagog Michaela Ouissi

7 nov - Vernissage med program (se nedan). 550 - 600 besökare.
9 nov - Intern utbildningsdag i samarbete med Kännbart och ABF
10 nov - Tillgänglighetskonferens (se nedan). 50 deltagare
11 nov - Lunchvisning
11 nov - Två visningar med pedagog och tolk
12 nov - Visning och workshop för konstkonsulenter. 16 deltagare
12 nov - Visning för RGD/ Risbergska skolan
17 nov - Visning för Fellingsbro FHS, tolkutbildningen. 15 deltagare
17 nov - Lunchvisning
17 nov - Visning och workshop för Barn- och fritidsprogrammet. 21 deltagare
18 nov - Visning och samtal med Fellingsbro FHS, personer med hjärnskador. 10 deltagare
18 nov - Visning med tolk för RGD/ RGH Riksgymnasiets särskola. 15 deltagare
19 nov - Visning och övning med ögonbindel för förskola. 29 deltagare
24 nov - Visning för Fellingsbro FHS, tolkutbildningen. 10 deltagare
24 nov - Visning och workshop för Jensens gymnasieskola. 21 deltagare
25 nov - Visning Karl Johans skola åk 7 av C. Ramstedt. 30 deltagare
25 nov - Visning och workshop för Kompisklubben, unga med synnedsättningar, av C. Ramstedt. 13 deltagare
26 nov - Visning för Alsalamskolan, åk 3 av C. Ramstedt. 33 deltagare
26 nov - Grön famn av ABF Örebro.
26 nov - Visning för Kristinaskolan åk 3 av C. Ramstedt. 30 deltagare
26 nov - Drömworkshop med RGD/ RGH Risbergska skolan. 5 deltagare
1 dec - Lunchvisning med tolk
1 dec - Visning och övning för Fellingsbro FHSK, assistentutbildning. 13 deltagare
1 dec - Visning och sinnesworkshop för Barnskötarutbildningen. 27 deltagare
2 dec - Visning för Fellingsbro FHS, svenska som andraspråk. 21 deltagare
2 dec - Visning för personer som gått gymnasiesärskola. 12 deltagare
3 dec - Visning med tolkar för Birgittaskolan. 18 deltagare
5 dec - Familjelördag med visning och workshops. 19 deltagare
8 dec - Lunchvisning med tolk
8 dec - Chefer och administrativ personal i Region Örebro får övningar och workshops. 30 deltagare
8 dec - Visning för skolanNora, åk 7. 23 deltagare
8 dec - Visning för Hallsbergs barn- och fritidsgymnasium av C. Ramstedt. 20 deltagare
9 dec - Visning för Transtensskolan, åk 8 av C. Ramstedt. 16 deltagare
9 dec - Publik föreläsning med Claes Möller om hälsa och ohälsa hos personer med dövblindhet. 40 deltagare
9 dec - Lunchvisning med tolk
10 dec - Visningar för Transtensskolan, åk 8 av C. Ramstedt. 31 deltagare
10 dec - Visning och workshop för Almbyskolan, åk 2. 20 deltagare
15 dec - Lunchvisning
15 dec - Dövblindteamet träffar allmänheten i Kännbart. 5 deltagare
15 dec - Två grupper från Birgittaskolan besökte själva Kännbart.
15 dec - Visning för Karl Johans skola, åk 4 av C. Ramstedt. 32 deltagare
15 dec - Visning för Frivillig och hälsofrämjandet av C. Ramstedt. 30 deltagare
16 dec - Visning med tolk för Birgittaskolan. 10 deltagare
16 dec - Visning med workshops för elever med lindriga utvecklingsstörningar från Fellingsbro FHS. 13 deltagare
16 dec - SKKF har workshops med svällpapper för allmänheten. 3 deltagare
17 dec - Visning för tolkutbildningen på Fellingsbro FHSK. 26 deltagare
17 dec - Visning för Ekeskolans elever med funktionsnedsättningar av C. Ramstedt. 10 deltagare
17 dec - Visning för personal från syncentralen. 20 deltagare
5 jan - Visning med tolk för DHB
9 jan - FSDB Sthlm och Svenska kyrkan reser till Kännbart.
TILLGÄNGLIGHETSDAG MED FOKUS PÅ DÖVBLINDHET

Datum: 10 November 2015
Plats: Örebro läns museum
Arrangör: Riksutställningar
Deltagare: Berörda aktörer från kultursektorn

09:30 ”Välkommen” - Birgitta Johansen, ÖLM; moderator Klas Nelfelt
09:40 ”Örebro, Europas teckenspråkshuvudstad” - Thomas Ljungberg
09:50 ”Teckenspråk i utställningen, Vi blir Örebro” - Maria Uddén
10:20 ”Tillgänglighet, en demokratifråga” - Maria Johansson
11:00 -paus-
11:15 ”MegaMind - Megatillgängligt?” - Åsa Lindgren, Tekniska museet
11:50 ”Kännbart inkl visning” - Annika Ottander
13:00 -lunch-
14:00 ”Reflektioner efter rundvandringen” - moderator Klas Nelfelt
14:15 ”Min historia, om att leva med dövblindhet” - Torbjörn Svensson
14:45 -fika-
15:05 ”Vi hör det vi ser” - Per-Thomas Örlegård och Patrik Drivstedt
15:40 -avrundning och utvärderingar-
TILLGÄNGLIGHET OCH BEMÖTANDE

Datum: 9 November 2015
Plats:
ABF Örebro / Örebro läns museum
Arrangör: ABF Örebro Län
Deltagare: ABF Örebro Län mfl

09:00 - Fika och rundvandring
09:30 - Samtal mellan Torbjörn Svensson och Anna Öjebrandt om livet som dövblind
11:00 - Guidad visning av Kännbart
12:00 - Lunch
13:00 - Samtal om tillgänglighet och information, Carin Turfjäll
16:00 - Avslut
VERNISSAGE I ÖREBRO

Datum: 7 November 2015
Plats:
Örebro läns museum
Arrangör: Örebro läns museum
Deltagare: Öppet för allmänheten

12:00 Örebro länsmuseum öppnar
14:00 Invigningstal: Birgitta Johansen, museichef; Annika Ottander, curator Kännbart; Torbjörn Svensson, projektledare Kännbart; Maria Larsson, landshövding Örebro; Peter Zetterman, ombudsman ABF Örebro
14:40 Trumresa av Asha, vid verket Medicinhjulet, av Lisa Jeannin och Rolf Schuurmans
15:00 Performance av Julia Adzuki, Sindri Runudde och Teresia Lindblad vid verket Resonant Bodies
KONFERENS

Datum: 12 Oktober 2015
Plats:
Örebro läns museum
Arrangör: Kännbart
Deltagare: Se program

09:30 - 09:50 Örebro länsmuseum hälsar välkomna.
09:50 - 10:10 Konstupplevelser och tankar om Kännbart, av Linda Eriksson, Nationellt kunskapscenter för Dövblindfrågor
10:10 - 11:00 Resonans bodies - gränsöverskridande samarbetsprocesser, av Julia Adzuki, konstnär, Sindri Runudde, dansare, Teresia Lindberg, nyckelharpist och ledamot i Dövblind ungdom
11:00 - 11:20 Paus
11:20 - 12:00 Arrangörskap ur ett språkligt perspektiv, av Alexandra Royal, Delaktighet och Teater, Linda Eriksson, Nationellt kunskapscenter för Dövblindfrågor
12:00 - 13:00 Lunch
13:00 - 13:30 Kännbart, Po Hagström presenterar projektet
13:30 - 14:00 Grodor och misslyckanden, processer och lösningar” av Annika Ottander
14:00 - 14:30 Grodor och misslyckanden, arrangörskap, övningar i grupper
14:30 - 15:00 Redovisning från grupperna och avslutning
INTERN KURSDAG

Datum: 28 April 2015
Plats:
Wip Sthlm, Sthlm
Deltagare: Projektledning; samtliga konstnärer; Riksutställningar; Allmänna arvsfonden

09:30 - 10:00 Praktisk övning
10:00 - 10:45 Fruktstund med samtal om tid, rum och kroppskontakt
10:45 - 11:30 Ledsagning - hur gör man?
11:30 - 12:30 Lunch
12:30 - 14:00 Haptisk kommunikation - hur hälsar man? Var det ok att röra vid varandra?
14:00 - 14:45 Fika
14:45 - 16:00 Sofia Nilsson föreläser ”Att leva med dövblindhet”
16:30 - 17:00 Avslutning och sammanfattning
INTERN KURSDAG

Datum: 9 Februari 2015
Plats:
Kulturskolan, Örebro
Deltagare: Projektledning; Konstnärer; Riksutställningar; Testpiloter och medskapare; FSDB; NKCdb; Örebro konstkonsulent

09:30 - 10:00 Fika
10:00 - 10:30 Annika Ottander om Kännbart
10:30 - 12:00 Sarah Remgren om dövblindhet
12:00 - 12:30 Alexandra Royal om dövblindas historia och teckenspråk
12:30 - 13:30 Lunch
13:30 - 13:45 Övningar där man testar nedsatt syn och hörsel med hjälpmedel
13:45 - 14:15 Diskussioner
14:15 - 14:45 Fika
14:45 - 15:30 Nadja Ekman håller workshop med svällpapperbrännare
15:30 - 16:30 Samtal och avslutning
INTERN KICK OFF

Datum: 19 - 20 Januari 2015
Plats:
ABF, Örebro och WeSign, Örebro
Deltagare: Projektledning; Riksutställningar; Tolkar; Projektägare; FSDB

19 JAN
09:30 - 10:00 Presentationer
10:00 - 10:30 Aktörer, huvudmål, tidsplan
10:30 - 12:30 Sarah Remgren föreläser ”Döv och blind – dömd till ett sämre liv (?)”
12:30 - 13:30 Lunch
13:30 - 14:30 Thomas Ljungberg föreläser ”Teckenspråkets historia samt Örebro som teckenspråkshuvudstad”
14:30 - 14:45 Po Hagström föreläser ”Relevanta referenser konst/tillgänglighet”
14:45 - 15:00 Projektstruktur
15:00 - 15:30 Budget
15:30 - 20:00 Uppföljning, middag, fortsatta samtal

20 JAN
09:00 - 10:00 Samarbetsparter, aktörer, rollfördelning
10:00 - 12:00 Process, SWOT, strategi
12:00 - 13:00 Lunch
13:00 - 14:00 Milestolpeplan
14:00 - 15:00 Verktyg och strukturer
15:00 - 15:30 Fika
15:30 - 16:30 Problem och lösningar