INFORMATION OCH HJÄLPMEDEL


När vi väljer teknik och metod sker det i samverkan och med utvärderingar.
Iris hjälpmedel sörjer för många lösningar. ”Testgrupper” från FSDB främst undersöker om vi installerat allt på ett bra sätt. Utställande institutioner gör löpande egna justeringar.

Det finns många andra som kan bistå med lösningar och vi förespråkar
inte att ni beställer era via våra kontakter. Men här redovisar vi var våra lösningar kommer ifrån, samt hur vi kommit fram till vissa lösningar.
AUDIOGUIDER
info_audioguide
För Kännbart testar vi 15 audioguider där man inte behöver bläddra mellan ljudspåren. Istället riktar man pennan mot ett märke och pennan spelar automatiskt upp det ljudspår som är kopplat till märket. Man kan justera volymen och använda hörlurar och allt eftersom man skapar nya ljudspår kan dessa läggas in i audioguiden. Här finns ytterligare information: http://www.irishjalpmedel.se/Penny-Talks/article


HÖRSELKÅPOR OCH ÖGONBINDLAR
info_horselkapor
info_horselkapor_02
Genom att tillhandahålla korgar fyllda med hörselkåpor (som passar vuxna och barn) samt ögonbindlar så kan alla besökare uppleva Kännbart med övriga sinnen. Från visningar i Örebro lärde vi oss att det finns en vinst med att ta på sig dessa medel innan man sett utställningen – annars består synintrycken när man använder hörselkåporna och ögonbindlarna. Hörselkåporna köpte vi på Clas Ohlson och ögonbindlarna på Iris hjälpmedel.FINGERAD SYNOPTIK
info_fingerad_01
Vi har tio handgjorda specialglasögon som låter oss uppleva specifika synnedsättningar. De är köpta genom Iris hjälpmedel och motsvarar: Ett par med dålig synskärpa på 2 meters avstånd. 0.4 synnedsättning; Ett par motsvarande grön starr, vilket innebär grumlig lins i ögat = Suddig/grumlig bild; Två par glasögon med centralt synfältsbortfall, likt Lebers sjukdom; Vi har fyra par med tunnelseende med suddig bild, likt Retinitis Pigmentosa, RP, som är den ögonsjukdom personer med Ushers syndrom har; Ett par med generell synnedsättning vilket innebär att synintryck och handrörelser blir svåra att uppfatta; Ett par med perifert/sidosynbortfall.VÄGGSKYLTAR MED TAKTIL TEXT OCH BRAILLE
info_vaggskylt
Vi har väggskyltar med informationen om utställningens innehåll och vilka hjälpmedel som finns att få. Vi valde vit text på svart bakgrund, eftersom det är det vanligaste valet bland synskadade. Texten är taktil och under den finns samma information som braille. Vi valde även att ha en lodrät vit linje till vänster om texten, för att man lättare ska kunna orientera sig med fingrarna på skylten. Skyltarna är beställda hos Skyltshop.TAKTILA UTSTÄLLNINGSKARTOR
info_taktilkarta
Taktila kartor gör vi på svällpapper. I bakgrunden på bilden här ser ni hur vi skriver ut kartorna med en svällpapperbrännare. Mer om den tekniken nedan. Utställningskartan är beställd av Annica Norberg, 070-748 55 50. Kartorna finns dels i A4-format i pärmar med utställningsinformation och ibland i A3-format i entrén.GOLVTEJP
info_tejp01
info_tejp03
På golvet i utställningen drar vi en speciell tejp som både hjälper seende att finna sin väg mellan verken, men framför allt är taktil och känns med käppen när synskadade käppar sig fram. Vi har testat tejpen i olika projekt på olika underlag och med olika färger för att skapa en så god kontrast som möjligt mellan tejp och golv. Här finner ni ytterligare information: http://www.irishjalpmedel.se/Markeringstape-sv-1281/pm


INFORMATION OM KONSTEN
info_punkt_01
Vi har pärmar med information om konsten, och seende och synskadade använder samma material. Vi använder nämligen en skrivare som kombinerar punktskrift och svartskrift och som även kan skriva ut bilder med punkt. Det är Iris hjälpmedel som förser oss med dessa utskrifter.


TESTGRUPPER
info_testgrupper
Vi testar löpande både konstverken, hjälpmedel, teknik, information och lokaler. Grupperna som hjälper oss med detta ser olika ut från ort till ort och förändringarna och juteringarna ser också olika ut. På det sättet lär vi oss mer och mer allt eftersom.


SKYLT MED INFORMATION
info_skylt01
Vid verken har vi vanliga skyltar med vanlig information. På skyltarna finns en taktil siffra och en braille-siffra som hänvisar till informationen i våra pärmar (se ovan). Där finns även en blå klisterlapp mot vilken man sätter audioguide-pennan för att få höra samma text som inläst ljudspår. QR-koden kan man läsa in med sin smart-phone eller surfplatta och ser då samma text inläst som teckenspråk.


TECKENSPRÅK
info_teckenspråk
Utan teckenspråk, haptiskt eller vanligt, skulle vi inte kunna arbeta i detta projekt, eller kommunicera med våra målgrupper. Våra tolkar, som också är projektledare i Kännbart, är oumbärliga. Svenskt teckenspråk är – liksom teckenspråk i hela Europa – ett utsatt språk, eftersom det var förbjudet i Europa i hundra år. Först på 80-talet blev det åter tillåtet att använda det i publika sammanhang och på dövskolor i Sverige. Vi samlar våra teckenspråksfilmer HÄR>>


TAKILA BILDER
info_taktilbild01
Det vanliga är att man skriver en syntolkning av konst, för att synskadade ska få en beskrivning av konsten. I Kännbart har vi valt att frångå det. Vi vill inte upprätthålla synens företräde framför andra sinnen och testar istället att göra taktila översättningar av konstverken. Våra erfarenheter hittills är att det fungerar mycket väl från besökare med synnedsättningar. Bilderna har vi gjort skälva i photoshop och sedan skrivit ut på svällpapper (se nedan).


CHECKLISTOR
info_checklista
Vi sätter samman checklistor nu för att underlätta för museer och konsthallar att göra sin verksamhet mer demokratisk och mer tillgänglig. Dessa publiceras snart på denna hemsida.


UTBILDNINGSDAGAR
info_utbildningsdagar
På alla orter som Kännbart reser till har vi utbildningsdagar, ibland interna för personal, bland med inbjudna och ibland öppna. Läs mer HÄR>>


PEDAGOGISKT MATERIAL
info_pedagogiskt
Vi har tagit fram och samlat in pedagogiska övningar, med särskilt fokus på skolor och barn. Ladda gärna ned det HÄR>>


VÅR HEMSIDA
info_web
Kännbart är ett treårigt projekt, varför vi har begränsade resurser för att göra denna hemsida helt tillgänglig. Vi har istället valt att göra den så tillgänglig som vi kan, och eftersom vi testar den löpande med våra projektledare med dövblindhet. Hemsidan är gjord med Rapidweaver, ett billigt program (för Mac) av projektledaren Po Hagström som saknar fullgod kompetens för webbdesign, men ändå är vår hemsida ovanligt tillgänglig. Vi framhåller detta för att påtala att tillgänglighet inte behöver vara dyrt – man behöver bara konsultera de som vet bäst, d.v.s. de som har de berörda funktionsnedsättningarna. På vår hemsida samlar vi även ljudfiler och teckenspråkstolkningar.


SVÄLLPAPPER
info_svallpapper
Ett viktigt verktyg för att skapa taktil information är svällpapperbrännaren. Ett svällpapper är ett vanligt papper med en emulsion. När man ritar på papperet, eller kopierar på det i en fotostatkopiator, sväller de mörka fälten på papperet när det hettas upp i en svällpapperbrännare. Papperet kan föras genom brännåren flera gånger, så att en bild kan växa fram successivt. Man kan även måla papperet när bilden är klar. VI har skaffat vår genom Iris hjälpmedel.


UTVÄRDERINGAR
info_talt01
Vi har sökt medel för att fortsätta möjligheterna att lämna utvärderingar och göra sin röst hörd på egna förutsättningar. Fortsättning följer.


SKRIVTOLKNING
info_text
Skrivtolken tolkar från tal till skrift, parallellt med den som pratar. Det används framförallt på möten och konferenser och vi har knappt använt det i Kännbart.