30 viktiga fakta om synen

30 viktiga fakta om synen

Synen
I den här artikeln uppmärksammar vi 30 viktiga fakta som rör din syn samt dina ögon. Merparten av de fakta som presenteras har hämtats in från Versant Health. Tips: Taktila hjälpmedel är en bra resurs för synskadade. 30 intressanta och roliga fakta om synen Det första fungerande ögat utvecklades i djurriket för cirka 550 miljoner år sedan. Du ser med din hjärna och inte dina ögon. Mer specifikt fungerar ögonen som en kamera, som sänder information tillbaka till hjärnan. Du ser allting upp-och-ner, och det är hjärnan som ser till att förskjuta perspektivet på ett korrekt sätt. Du blinkar i regel cirka 5 gånger per sekund. Ögat är kroppens snabbaste muskel, och det är kanske därför man säger "om ett ögonblick" när man ska göra någonting skyndsamt. En blinkning pågår…
Read More
Teckenspråk för barn: Hur kan barn lära sig teckenspråk?

Teckenspråk för barn: Hur kan barn lära sig teckenspråk?

Döva människor
I den här artikeln pratar vi mer om på vilka sätt barn lär sig teckenspråk, och vi belyser även viktiga faktorer som är behjälpliga för att ditt barn ska få de möjligheter som krävs för att lära sig teckenspråk på ett effektivt sätt. Hur lär sig barn teckenspråk? Barn lär sig teckenspråk gradvis, på samma sätt som barn lär sig det svenska språket gradvis. I början är det enkelt "babblande" med händerna och basala ord såsom mamma och pappa som gäller, men efter ett tag lär sig barnet att hantera teckenspråket på ett mer flytande sätt. Som Aussie Deaf Kids poängterar lär barn sig grunderna av teckenspråket när de är cirka 6 månader gamla. Enkla ord såsom hund, bada, för varmt, för kallt och äta är klassiska "babblar"-ord som även…
Read More
Så gör du för att lära dig teckenspråk

Så gör du för att lära dig teckenspråk

Döva människor
I den här artikeln pratar vi mer om hur du kan lära dig teckenspråk, då det är en mycket viktig kommunikationsform som alla åtminstone bör ha en grundläggande förståelse för. Teckenspråk är dessutom ett utmärkt komplement för traditionella taktila hjälpmedel. 5 sätt att lära sig teckenspråk Gå med i en lärogrupp: Med teckenspråk som fokusämne. Titta på videor online: På Youtube finns utmärkta instruktionsvideor med experter. Ta en kurs i teckenspråk: På exempelvis Medborgarskolan. Skaffa en privatlärare: Som är pedagogisk och expert på att lära ut teckenspråk. Använd en applikation på din smartphone: För exempelvis iOS eller Android. Nedan pratar vi mer om de inlärningsmetoder för teckenspråk som precis nämnts i större detalj. 1. Lär dig teckenspråk i en lärogrupp I större städer erbjuds i regel studiegrupper med fokus på…
Read More
Viktiga taktila hjälpmedel för dövblinda

Viktiga taktila hjälpmedel för dövblinda

Dövblindhet
Taktila hjälpmedel är behjälpliga för såväl dövblinda som personer med antingen nedsatt hörsel eller syn. I den här artikeln pratar vi mer om vad taktila hjälpmedel är, samt hur dessa fungerar. Vad är taktila hjälpmedel? Taktila hjälpmedel är ett samlingsnamn för alla verktyg som hjälper en människa med hjälp av fysisk stimulering, likt en telefon som vibrerar när det ringer på dörren. Taktila hjälpmedel är viktiga för personer med nedsatta funktioner likt synskada, då det medför att de kan leva ett normalt liv.   Läs mer: Så fungerar plötslig dövhet 5 exempel på taktila hjälpmedel Hjälpmedel vid övergångsställen och trappor: Som medför att den funktionshindrade känner hindret och kan identifiera faran. Klockor som talar: Exempelvis vid jämna timtal. Smarta mobiltelefoner: Som vibrerar på kommando, exempelvis när det ringer på dörren…
Read More
Allt om plötslig hörselnedsättning samt plötslig dövhet

Allt om plötslig hörselnedsättning samt plötslig dövhet

Döva människor
I den här artikeln pratar vi mer om både plötslig hörselnedsättning samt plötslig dövhet, som båda är två allvarliga medicinska diagnoser. Vad är plötslig hörselnedsättning? Plötslig hörselnedsättning innebär att den drabbade förlorat stora delar av sin hörsel på minst ett öra. Plötslig hörselnedsättning är i regel lika allvarligt i jämförelse med plötslig dövhet, och ska alltid tas på minst lika stort allvar. Om du upplever plötslig hörselnedsättning ska du skyndsamt ta dig till en akutmottagning. Vad är plötslig dövhet? Plötslig dövhet innebär att den drabbade förlorat hörseln helt i minst ett öra. Det är i sin tur läkaren som avgör huruvida tillståndet ska diagnostiseras som plötslig dövhet eller plötslig hörselnedsättning, och detta med hjälp av ett hörseltest. Notera att plötslig dövhet och plötslig hörselnedsättning ofta används synonymt, trots det faktum…
Read More
Vad är dövblindhet – och hur lever dövblinda?

Vad är dövblindhet – och hur lever dövblinda?

Dövblindhet
Dövblindhet är en kombinerad syn- och hörselnedsättning som medför att den drabbade behöver extra hjälp i sitt dagliga liv, exempelvis i skolan eller på jobbet. De flesta dövblinda klarar dock av att leva ett normalt liv, mycket tack vare taktila hjälpmedel och personliga assistenter. Dövblindhet är särskilt allvarligt då den drabbade inte kan förlita sig på sitt andra sinne, exempelvis hörseln för att väga upp den problematik som synskadan medför. 5 krav för att diagnostiseras som dövblind Du definieras som både döv och blind Du är blind och har nedsatt hörsel Du är döv och har nedsatt syn Du har nedsatt syn och hörsel Du utvecklar av åldersskäl en kombination av syn- och hörselnedsättning. Notera att man endast behöver uppfylla ett av de kriterier som nämns ovan för att klassificeras…
Read More