Om Oss

Det är jag, Sixten Palmcrantz, som ligger bakom merparten av det textmaterial som publiceras på denna webbsida. Till min hjälp har jag även min fru, Marika Palmcrantz, som främst sköter de mer tekniska aspekterna likt webbdesign samt bildredigering.

Ett ökat fokus på funktionsnedsättningar krävs

Jag har under hela mitt vuxna liv arbetat inom den svenska handikappomsorgen. Under min ungdom arbetade jag på ett gruppboende för intellektuellt funktionsnedsatta, och från 25 års ålder tills idag arbetar jag med personer med nedsatt hörsel och/eller syn.

Jag har själv upplevt att de svårigheter som syn- och/eller hörselnedsättningar medför kan övervinnas med rätt hjälpmedel och rätt stöd. Det är förmodligen en stor anledning till att jag valt att fortsätta med mitt arbete inom denna bransch, samt en stor anledning till att jag skapat den här bloggen.

Svensk vård av funktionsnedsatta fungerar väl

Personer som drabbats av syn- eller hörselnedsättningar behandlas på ett utmärkt sätt i Sverige, åtminstone från myndigheter. Men när det kommer till allmänhetens inställning till personer med syn- och/eller hörselnedsättning existerar det en stor förbättringspotential.

Många förstår inte att personer med funktionsnedsättningar kan kommunicera på ett effektivt sätt, och så även arbeta och fungera precis lika väl som alla andra i samhället. Även om synen och hörseln är två av de viktigaste sinnen vi har, är en hel eller delvis förlust av dessa långt ifrån förödande för en persons livssituation.

Med rätt stöd kan vem som helst ta del av ett normalt liv. Så även funktionsnedsatta, och att allt fler svenskar ska förstå detta utgör det huvudsakliga målet med den här bloggen.