Teckenspråk för barn: Hur kan barn lära sig teckenspråk?

I den här artikeln pratar vi mer om på vilka sätt barn lär sig teckenspråk, och vi belyser även viktiga faktorer som är behjälpliga för att ditt barn ska få de möjligheter som krävs för att lära sig teckenspråk på ett effektivt sätt.

Hur lär sig barn teckenspråk?

Barn lär sig teckenspråk gradvis, på samma sätt som barn lär sig det svenska språket gradvis. I början är det enkelt ”babblande” med händerna och basala ord såsom mamma och pappa som gäller, men efter ett tag lär sig barnet att hantera teckenspråket på ett mer flytande sätt.

Som Aussie Deaf Kids poängterar lär barn sig grunderna av teckenspråket när de är cirka 6 månader gamla. Enkla ord såsom hund, bada, för varmt, för kallt och äta är klassiska ”babblar”-ord som även barn som lär sig det talade språket svenska använder sig av inom ungefär samma tidsspann.

När det barn som lär sig teckenspråk blivit två år gammalt kan hen i regel artikulera samband, likt ”jag vill bada efter maten” eller ”jag vill leta efter bollen”. När barnet är tre år gammalt kan hen i regel ställa mer komplexa frågor, och efter fem år behärskar densamme i regel basal grammatik.

När barnet är 10 år gammalt är hen oftast att betrakta som flytande när det kommer till att tala teckenspråk. Men att lära sig nya fraser och språkliga nyanser är dock en livslång process, oavsett om man talar med hjälp av teckenspråk eller inte.

 

Läs mer: Så kan du lära dig tala teckenspråk

Barn som hör och döva syskon

Barn som är uppväxta i familjer där både teckenspråk och vanligt talat språk förekommer visar inga tendenser att favorisera talat språk framför teckenspråk. Av det kan man slutleda att teckenspråk är en effektiv kommunikationsform, så även att barn lägger lite vikt gällande hur man kommunicerar.

Vilka skolor finns det för döva i Sverige?

 Statliga skolor

  • Birgittaskolan (Örebro)
  • Manillaskolan (Stockholm)
  • Kristinaskolan (Härnösand)
  • Vänerskolan (Vänersborg)
  • Åsbackaskolan (Gnesta)
  • Östervångskolan (Lund)

Kommunal skola

  • Kannebäcksskolan (Göteborg)

Gymnasieskola

  • I Örebro finns Sveriges enda gymnasieskola för döva, med teckenspråk som huvudsakligt undervisningsspråk.

Är en dövskola viktigt för barnets språkliga förmåga?

Då den döve får möjlighet att hela tiden prata teckenspråk kan denne lära sig teckenspråk på ett mer effektivt sätt. Den döve kan i dövskolor även bygga upp en samhörighetskänsla med andra elever som har samma funktionsnedsättning.

Det finns dock ingenting som talar för att döva barn trivs bättre på dövskolor i jämförelse med öppna skolor. Den språkliga inlärningen är inte allt, och många föräldrar till döva väljer att placera sina barn på ordinära skolor. Det finns dessutom taktila hjälpmedel som är behjälpliga för att döva ska kunna delta i undervisningen på samma villkor som hörande.

Videotips: Lär dig basala tecken för barn

I videon nedan berättar en representant från Youtubekanalen Teckenspråk för hörande hur man gestikulerar vanliga tecken som yngre barn använder sig av frekvent, såsom; äta, dricka, boll, lampa och katt.

Kursen är kostnadsfri och uppbyggd i flera delar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *