Dövblinda och kommunikation: Så kommunicerar dövblinda

I den här artikeln fokuserar vi på de tekniker som dövblinda använder sig av för att kommunicera med sin omgivning. Många av de metoder och tekniker som vi pratar mer om nedan medför att dövblinda kan leva ett fullt normalt liv.

4 metoder som dövblinda använder för att kommunicera

  1. Tekniska hjälpmedel: Likt hörapparater samt hörimplantat.
  2. Teckenspråk: Ett standardiserat rörelsealfabet.
  3. Tadoma: Den dövblinde känner på den talandes läppar för att tolka vad denne säger.
  4. Taktil sång: En kombination av teckenspråk samt manuell kommunikation.

Nedan pratar vi mer om de kommunikationsmetoder som precis nämnts i större detalj.

1. Dövblinda och tekniska hjälpmedel

Det mest vanligt förekommande tekniska hjälpmedlet som dövblinda nyttjar består av ett hörimplantat som i regel klarar av att återställa den dövblindes hörsel helt eller delvis. Utöver hörapparater är även smarta mobiltelefoner behjälpliga då dessa bland annat kan översätta text till tal samt berätta huruvida det ringer på dörren.

2. Dövblinda och teckenspråk

Om den dövblinde har en tillräckligt god syn utgör teckenspråk ett utmärkt kommunikationshjälpmedel. Teckenspråk existerar i många olika språk, och det finns även ett teckenspråk som anpassats för att just dövblinda ska kunna kommunicera på ett effektivt sätt.

Det dövblinda alfabetet, som teckenspråket kallas, är mer enkelt utformat och innehåller inte några mer komplexa handrörelser.

Tips: Du kan läsa mer om det dövblinda teckenspråket på Sense.org

3. Dövblinda och Tadoma

Tadoma innebär att den dövblinde placerar sin tumme på läpparna och de andra fingrarna på halsen samt på kinden på den person som talar, för att den dövblinde ska kunna uppfatta vad den andra personen säger. Den dövblinde tolkar främst vibrationerna från stämbanden, men även kindrörelserna för att kunna förstå vad den andra personen vill förmedla.

Tadoma var dessutom ett av de kommunikationssätt som de dövblinda förstärkarna använde sig av för att skapa konstverken i Projekt Kännbart, som spred kunskap om dövblindhet.

4. Dövblinda och taktil sång

Taktil sång är en blandning av manuell kommunikation och teckenspråk, som bland annat kan bestå av hand-över-hand-kommunikation där den dövblinde kommunicerar genom att föra fingrarna i olika mönster på den andra personens handflata. Det finns även läsplattor som anpassats för taktil sång.

Om den dövblinde varken har syn- eller hörförmåga anses taktil sång vara det mest effektiva kommunikationshjälpmedlet.

 

Tips: Om du vill ha mer information om tillståndet dövblindhet, då är ett besök på en förening för dövblinda en god idé.

Videotips: Taktil sång i praktiken

I videon nedan får du se hur det går till när dövblinde Oscar Serna kommunicerar med hjälp av taktil sång. Som du själv kommer att bli varse om är skillnaderna dessutom stora i jämförelse med traditionellt teckenspråk.

Vi anser att alla som läser artikeln ska titta på videon. I synnerhet då den ger dig som tittare en bra bild gällande vad dövblindhet är.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *