Dövblinda och kommunikation: Så kommunicerar dövblinda

Dövblinda och kommunikation: Så kommunicerar dövblinda

Dövblindhet
I den här artikeln fokuserar vi på de tekniker som dövblinda använder sig av för att kommunicera med sin omgivning. Många av de metoder och tekniker som vi pratar mer om nedan medför att dövblinda kan leva ett fullt normalt liv. 4 metoder som dövblinda använder för att kommunicera Tekniska hjälpmedel: Likt hörapparater samt hörimplantat. Teckenspråk: Ett standardiserat rörelsealfabet. Tadoma: Den dövblinde känner på den talandes läppar för att tolka vad denne säger. Taktil sång: En kombination av teckenspråk samt manuell kommunikation. Nedan pratar vi mer om de kommunikationsmetoder som precis nämnts i större detalj. 1. Dövblinda och tekniska hjälpmedel Det mest vanligt förekommande tekniska hjälpmedlet som dövblinda nyttjar består av ett hörimplantat som i regel klarar av att återställa den dövblindes hörsel helt eller delvis. Utöver hörapparater är även…
Read More
Viktiga taktila hjälpmedel för dövblinda

Viktiga taktila hjälpmedel för dövblinda

Dövblindhet
Taktila hjälpmedel är behjälpliga för såväl dövblinda som personer med antingen nedsatt hörsel eller syn. I den här artikeln pratar vi mer om vad taktila hjälpmedel är, samt hur dessa fungerar. Vad är taktila hjälpmedel? Taktila hjälpmedel är ett samlingsnamn för alla verktyg som hjälper en människa med hjälp av fysisk stimulering, likt en telefon som vibrerar när det ringer på dörren. Taktila hjälpmedel är viktiga för personer med nedsatta funktioner likt synskada, då det medför att de kan leva ett normalt liv.   Läs mer: Så fungerar plötslig dövhet 5 exempel på taktila hjälpmedel Hjälpmedel vid övergångsställen och trappor: Som medför att den funktionshindrade känner hindret och kan identifiera faran. Klockor som talar: Exempelvis vid jämna timtal. Smarta mobiltelefoner: Som vibrerar på kommando, exempelvis när det ringer på dörren…
Read More
Vad är dövblindhet – och hur lever dövblinda?

Vad är dövblindhet – och hur lever dövblinda?

Dövblindhet
Dövblindhet är en kombinerad syn- och hörselnedsättning som medför att den drabbade behöver extra hjälp i sitt dagliga liv, exempelvis i skolan eller på jobbet. De flesta dövblinda klarar dock av att leva ett normalt liv, mycket tack vare taktila hjälpmedel och personliga assistenter. Dövblindhet är särskilt allvarligt då den drabbade inte kan förlita sig på sitt andra sinne, exempelvis hörseln för att väga upp den problematik som synskadan medför. 5 krav för att diagnostiseras som dövblind Du definieras som både döv och blind Du är blind och har nedsatt hörsel Du är döv och har nedsatt syn Du har nedsatt syn och hörsel Du utvecklar av åldersskäl en kombination av syn- och hörselnedsättning. Notera att man endast behöver uppfylla ett av de kriterier som nämns ovan för att klassificeras…
Read More