Viktiga taktila hjälpmedel för dövblinda

Taktila hjälpmedel är behjälpliga för såväl dövblinda som personer med antingen nedsatt hörsel eller syn. I den här artikeln pratar vi mer om vad taktila hjälpmedel är, samt hur dessa fungerar.

Vad är taktila hjälpmedel?

Taktila hjälpmedel är ett samlingsnamn för alla verktyg som hjälper en människa med hjälp av fysisk stimulering, likt en telefon som vibrerar när det ringer på dörren. Taktila hjälpmedel är viktiga för personer med nedsatta funktioner likt synskada, då det medför att de kan leva ett normalt liv.

 

Läs mer: Så fungerar plötslig dövhet

5 exempel på taktila hjälpmedel

  1. Hjälpmedel vid övergångsställen och trappor: Som medför att den funktionshindrade känner hindret och kan identifiera faran.
  2. Klockor som talar: Exempelvis vid jämna timtal.
  3. Smarta mobiltelefoner: Som vibrerar på kommando, exempelvis när det ringer på dörren eller när det är mörkt ute.
  4. Punkskrift: Som hjälper personer med synnedsättning att tolka information.
  5. Antistresshjälpmedel: Som är sinnesavlastande för personer med exempelvis ADHD eller demens.

Nedan pratar vi mer om de typer av taktila hjälpmedel som precis nämnts i större detalj.

1. Hjälpmedel som förebygger fara

Taktila hjälpmedel som förebygger fara inkluderar exempelvis en spröd kant på första steget i en trappa, så att personer med nedsatt syn inte riskerar att ramla. Dessa taktila hjälpmedel används ofta även intill övergångsställen, för att funktionshindrade ska känna av när övergångsstället påbörjas.

2. Talande hjälpmedel

Klockor som exempelvis berättar vad klockan är när man trycker på en knapp eller säger vad klockan är varje timme, utgör ett utmärkt hjälpmedel för funktionsnedsatta som inte kan läsa av tiden med hjälp av traditionella klockor. En talande klocka kostar cirka 300 till 400 kronor.

3. Smarta mobiltelefoner och surfplattor

Smarta mobiltelefoner kan exempelvis vibrera när dörrklockan ringer eller berätta när det är mörkt kontra ljust i rummet. Smarta mobiltelefoner och surfplattor erbjuder dessutom applikationer där människor som ser kan berätta vad som händer för personer med funktionsnedsättning.

– Är den här mjölken gammal?

Kan en synskadad person fråga, varpå denne får ett träffsäkert svar av en användare av appen Be My Eyes. Apples röstassistent Siri är dessutom ett utmärkt hjälpmedel för funktionshindrade, och detsamma gäller för Googles inbyggda röstassistent.

4. Att läsa med Punktskrift

För personer som är helt synskadade är punktskrift ett bra hjälpmedel, som möjliggör att de kan läsa med sina fingrar. Som SRF förtydligar har dock punktskriften ersatts allt mer av digitala talsynteser, som läser upp innehållet i exempelvis ett e-postmeddelande.

5. Sinnesavlastande hjälpmedel

Så kallade ”fidgets” och stressbollar räknas även de in som taktila hjälpmedel, då de är en bra resurs för personer med ADHD eller exempelvis demens. De sinnesavlastande hjälpmedlen har i regel både en lugnande och aktiverande effekt, och de är dessutom relativt billiga att köpa.

För de dövblinda som var inblandade i Projektet Kännbart hade dock sinnesavlastande hjälpmedel endast medfört en begränsad nytta.

Videotips – Be My Eyes

I videon nedan kan du ta del av mer information om hur applikationen Be My Eyes fungerar

Läs mer: 30 viktiga fakta om synen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *