Vad är dövblindhet – och hur lever dövblinda?

Dövblindhet är en kombinerad syn- och hörselnedsättning som medför att den drabbade behöver extra hjälp i sitt dagliga liv, exempelvis i skolan eller på jobbet. De flesta dövblinda klarar dock av att leva ett normalt liv, mycket tack vare taktila hjälpmedel och personliga assistenter.

Dövblindhet är särskilt allvarligt då den drabbade inte kan förlita sig på sitt andra sinne, exempelvis hörseln för att väga upp den problematik som synskadan medför.

5 krav för att diagnostiseras som dövblind

 1. Du definieras som både döv och blind
 2. Du är blind och har nedsatt hörsel
 3. Du är döv och har nedsatt syn
 4. Du har nedsatt syn och hörsel
 5. Du utvecklar av åldersskäl en kombination av syn- och hörselnedsättning.

Notera att man endast behöver uppfylla ett av de kriterier som nämns ovan för att klassificeras som dövblind.

Medfödd kontra förvärvad dövblindhet

Medfödd dövblindhet bidrar till mer allvarliga konsekvenser i jämförelse med förvärvad dövblindhet. Detta då barnets naturliga utveckling gällande språk och samspel fördröjs. Den problematiken är mildare för personer med förvärvad dövblindhet, som i sin tur redan hunnit få ett försprång.

Vilket stöd behöver personer med dövblindhet?

Föräldrar till barn med dövblindhet kan ansöka om statsbidrag för läromedel och specialpedagogiskt stöd, så att barnet får samma möjligheter till en god utbildning i jämförelse med barn utan funktionshinder. Barn med dövblindhet har även rätt till en kostnadsfri specialpedagogisk utredning.

Hur lever man som dövblind?

Funktionshindrens allvarlighet spelar stor roll, men i regel kan dövblinda leva ett normalt liv såvida denne får den hjälp hen behöver. Det finns utmärkta tekniska hjälpmedel likt hörapparater, och utöver det finns det specialutbildad personal som är behjälpliga.

Mer specifikt är människan anpassningsbar. Dövblinda lär sig i regel snabbt hur många trappsteg det är till grannen, samt hur schampo- kontra balsamflaskan är utformad. Även om synen och hörseln utgör två mycket viktiga sinnen utgör inte en hel eller delvis förlust av dessa vanligtvis inte något hinder för att man ska kunna leva ett normalt liv.

 

Läs mer: 30 viktiga fakta om synen

Tekniska hjälpmedel

Utöver hörapparater är smarta mobiltelefoner ett utmärkt hjälpmedel som många dövblinda nyttjar för att kunna klara sin vardag. De applikationstips som anges nedan har tagits fram tack vare fakta från Deafblind.org.

10 mobila applikationer som är behjälpliga för dövblinda

 1. Prizmo Go: En text till tal-applikation
 2. Seeing AI: Berättar vad som finns runtomkring dig
 3. TextHear: En text till tal-applikation som fungerar i realtid
 4. Aipoly Vision: Identifierar objekt och färger
 5. TapTapSee: Låter dig fotografera objekt och få reda på vad bilden föreställer
 6. Visor: Ett kombinerat förstoringsglas och LED-ficklampa
 7. Blind Square: GPS-navigation med ett enkelt gränssnitt
 8. Boop Light Detector: Berättar om det är tänt eller släckt i rummet
 9. Sound Alert: Telefonen vibrerar eller lyser när ett ljud identifieras, exempelvis dörrklockan eller brandlarmet.
 10. NGT Lite: Översätter telefonsamtal till text.

Utöver mobila applikationer är det även vanligt att dövblinda med tillräckligt god syn väljer att lära sig teckenspråk.

Video som visar att dövblinda kan leva ett normalt liv

I den video som återfinns nedan får du träffa på en dövblind advokat som kämpar för dövblindas rättigheter. Hon har som målsättning att alla som har diagnostiserats som dövblinda ska få ta del av de lagstadgade rättigheter som den amerikanska regeringen beslutat om.

Hon gör även allt hon kan för att motverka diskriminering av dövblinda, både i och utanför sin yrkesroll.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *